اطلاعیه شماره 2 -زمانهای ضروری برگزاری مراسم نکوداشت