پیام خانواده مهندس عابدی موسس و اولین رئیس آموزشگاه عالی جنگل و مرتع

 

خانواده مهندس عابدی با ارسال پیامی از مجموعه دانشگاه بخاطر برگزاری آیین نکوداشت شصتمین سال تاسیس دانشگاه قدردانی کردند.

در متن این پیام آمده است: بابت مراسم جشن شصت سالگی دانشگاه و نکوداشت یاد و خاطره تمامی بزرگانی که در ایجاد، استمرار، و پویایی این مرکز بزرگ علمی نقش داشته اند از طرف خانواده عابدی، از همه شما بزرگواران و دست اندرکاران سپاسگزاری مینمایییم.

در ادامه آمده: جا دارد تشکری ویژه ای هم داشته باشیم بابت چاپ کتاب زندگینامه، چاپ تمبر و سردیس زیبای مهندس عابدی. ای کاش ما هم میتوانستیم در جشن حضور داشته باشیم ولی حیف که به دلیل بعد مسافت و شرایط جسمی مهندس این امکان فراهم نشد.